Stad sjøredningsklubb

– trygg aktivitet i sjøen og i området rundt

Stad sjøredningsklubb er en nyetablert medlemsorganisasjon. Vårt hovedmål er
å sikre tryggere aktivitet i sjøen og i området rundt i takt med at vannaktiviteter
blir stadig mer populære i Stad-området. Samtidig ønsker vi at flere får øynene
opp for de fantastiske mulighetene sjøen gir oss. Klubben har et rent ideelt
formål og er ikke tilknyttet noen religion eller livssynsretning.

Om Stad sjøredningsklubb 

Klubbens motto er «Trygg i sjøen». Vi ønsker å lære bygdas barn, ungdom og deres foreldre hvordan de kan være trygge i vannet, og samtidig introdusere dem for de fantastiske mulighetene strendene i bygda har å by på gjennom surfing og annen strandbasert aktivitet.

Surfing er nå i sterk vekst som helårsaktivitet langs norskekysten,
med Stadlandet som et av de viktigste områdene. Dette er svært positivt. Surfing er i utgangspunktet en bærekraftig, morsom, sunn
og trygg aktivitet, som bidrar til å aktivisere lokal ungdom og styrke interessen for bærekraftig friluftsliv.


Imidlertid er det også særlige farer forbundet med strender med brytende bølger som man må̊ være klar over. Det er i dag et voksende misforhold mellom på den ene siden det store antall unge mennesker som oppholder seg i bølgene på Stad, og på den andre siden, varierende svømmeferdigheter og mangel på elementær kunnskap om sikkerhet under surfing.

Basert på erfaringer fra surfestrender internasjonalt som har opplevd et lignende oppsving på kort tid, frykter vi at liv kan gå tapt. Vi ønsker å gjøre hva vi kan for å unngå dette.

Vårt arbeid

Ansvaret for å være trygg i sjøen under uorganisert aktivitet påhviler den enkelte. SRK ønsker likevel å forebygge ulykker gjennom å bidra til gradvis sterkere kunnskap om sikkerhet og sjøredning for lokalbefolkningen og tilreisende i alle aldre og ferdighetsnivåer.

Klubben vil også drive informasjonsvirksomhet og kurs rettet mot erfarne surfere, samt fremme de gode aktivitetsmulighetene vi har i lokalområdet vårt. 

Medlemskap og kurs

Som en medlemsorganisasjon tar vi alltid imot nye medlemmer. Ved å
bli medlem kan du bidra til å forebygge ulykker og redde liv, samtidig
som du sikrer at barna i nærområdet får aktivitetstilbud i trygge rammer.
Vi gir gratis kurs og informasjon og jobber kontinuerlig for en tryggere aktivitet i vannet og i området rundt.
Vi tar også imot livsvarig støttemedlemskap, donasjoner og sponsoravtaler. Du kan støtte oss via Vipps.
SRK tilbyr gratis kurs i sjøredning til barn og unge i regionen Stad. Her tar
vi for oss trygghet i vannet samt livredning i brytende bølger. Dette er
viktig å kunne for alle som bedriver sjøidrett. Ved endt kurs er det
fri surf for alle barna, med livredder til stede.
Det arrangeres også jevnlig kurs for erfarne surfere. 

Har du spørsmål eller ønsker du å bli medlem?
Da kan du gjerne kontakte oss her!

Kontakt